מספר פריט : 6416

תכנית ההכשרה הנסיונית 2013-2014

מספר פריט : 6416

 

על התכנית

עמיתי המחזור הראשון

עמיתים מספרים

מרצי תכנית ההכשרה

הרצאות וידאו מהתכנית

לוח זמנים של התכנית